kr
0

Contest Terms & Conditions

 

#winmaybeauty Tävlingsvillkor

ÖVERSIKT:

MayBeauty LTD (‘‘MayBeauty Sverige‘‘) tillkännager en Giveaway-tävling för följare på Instagram. Denna Giveaway (‘‘Tävling‘‘) kommer att pågå till och med den 25 februari 2021 kl 17:00 CET.

Vår jury väljer ut det mest kreativa tävlingsbidraget och utser en vinnare av Giveaway-tävlingen enligt reglerna nedan. MayBeauty Sverige förbehåller sig rätten att diskvalificera eller anse att inträde inte är berättigade av vilka orsaker som helst. Dessutom kan regler och villkor komma att ändras efter vårt gottfinnande.

 

DATUM:

Vår Giveaway (tävling) inleds den februari 03, 2021 kl 9:00 CET (Centraleuropeisk tidszon). Tävlingen deadline för att skicka in tävlingsbidrag är den 25 februari 2021 kl 17:00 CET. (Centraleuropeisk tidszon). Perioden mellan tävlingsstart och deadline räknas som “tävlingsperioden”.

Urvalsprocessen börjar först efter tävlingsperioden. Vinnare av vår Giveaway kommer att tillkännages och meddelas på Instagram och via MayBeauty Sverige Nyhetsbrev som skickas via email den 26 februari 2021 kl 17:00 (CET). MayBeauty Sverige förbehåller sig rätten att förlänga perioden för urvalet av vinnaren om det finns anledning till det. Markera datumen i din kalender och notera att inga sena bidrag kommer att beaktas.

 

INGA KÖP ÄR NÖDVÄNDIGA:

Det är inte nödvändigt att göra något köp hos MayBeauty för att delta i tävlingen. Det är gratis att delta i Giveaway-tävlingen.

 

LÄNDER:

Tävlingen är endast öppen för invånare som är bosatta i Sverige, enligt svensk lag.

 

YTTERLIGARE INFORMATION:

MayBeauty Sverige Instagram Giveaway-tävling är varken sponsrad, administrerad av eller associerad med Instagram. MayBeauty LTD står värd för tävlingen utan några ytterligare sponsorer. Tävlingen, och deltagande däri, är bägge föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA OSS:

Om du behöver ytterligare information med hänsyn till tävlingsvillkoren, vänligen kontakta oss på: support@maybeauty.se

 

OFFICIELLA REGLER OCH VILLKOR:

Deltagande utgör tävlande fullständiga avtal dessa Officiella Regler och Villkor och till beslut som fattas av MayBeauty Sverige (enligt definitionen nedan), som är slutgiltiga och bindande i alla frågor relaterade till Giveaway-tävlingen.

För att vinna ett pris så måste deltagande uppfylla alla krav som anges i de officiella reglerna. De officiella reglerna publiceras och finns tillgängliga för granskning och nedladdning under hela tävlingen: https://maybeauty.se/contest-terms-conditions/

Deltagaren ska ha läst, förstått och godkänt de officiella reglerna innan denne skickar in sitt tävlingsbidrag.

1. Behörighet

För att delta i Tävlingen:

(i) Deltagare kan tävla som individer eller som ett unikt Instagram-konto och måste uppfylla kraven i avsnitten (1.A–B). för att vara berättigad att vinna ett pris.

(ii) Deltagare måste följa alla villkor i de officiella reglerna under hela tävlings- och urvalsperioden.

 

B: Följande personer är inte berättigade att tävla oavsett om de uppfyller kriterierna ovan:

(i) Personer under 18 år och varje person som annars inte har laglig förmåga att ingå avtal;

(ii) individer som inte följer alla officiella tävlingsregler.

 

2. Giveaway krav för alla tävlande

Tävlingen startar den februari 03, 2021 kl 9:00 CET. För att delta i tävlingen, följ stegen nedan;

(i) Följ @maybeautysverige på Instagram

(ii) Ta en selfie när du använder din favoritprodukt från MayBeauty

(iii) Ladda upp det på Instagram och tagga @maybeautysverige och använd hashtag #winmaybeauty

Deltagaren kan skicka in upprepade bidrag och tagga MayBeauty Sverige på Instagram.

 

3. Sannolikhet för att vinna och urvalsprocess

A. Deltagarens sannolikhet att vinna beror på antalet deltagare, tävlande och bestäms av MayBeauty Sverige med hjälp av kriterierna i dessa officiella regler.

B. MayBeauty Sverige förbehåller sig rätten att undanhålla priset efter eget gottfinnande om det finns en procedurmässig, juridisk eller annan anledning att priset inte kan tilldelas någon utvald vinnare.

C. MayBeauty Sverige har för avsikt att meddela vem som vann Giveaway-tävlingen inom sju (7) dagar efter att tävlingen avslutats den 25 februari 2021 17:00 (CET). Utvalda vinnare kommer att kontaktas via ett direktmeddelande på Instagram och har en vecka på sig att motta priset.

D. Godkända tävlingsbidrag samlas in och sorteras av MayBeauty Sverige egen metodik 1 vinnaren av tävlingen blir den tävlande som skickat in den mest kreativa bilden på Instagram.

 

4. Pris

1 Giveaway-vinnaren får ett presentkort på 1000 kr att handla för hos MayBeauty Sverige och gäller på hela sortimentet.

A. Inga kontanter kommer att delas ut i stället för priset, inga ersättningar kommer att göras för priset.

B. Om inga berättigade bidrag deltar i tävlingen kommer priserna inte att delas ut.

C. Vinnaren är ansvarig för att rapportera och betala alla tillämpliga skatter i samband med det tilldelade priset. Det är vinnarens ansvar att ge information till MayBeauty Sverige för att underlätta mottagandet av priset, inklusive att fylla i och skicka in skatteblanketter vid behov. Det är också vinnarens ansvar att uppfylla alla tillämpliga rapporteringskrav MayBeauty Sverige förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att följa gällande skatteregler.

 

5. Inträdesvillkor 

Genom att delta i tävlingen, skall varje deltagare:

(i) Följa och vara bundna av dessa officiella regler och beslut från MayBeauty LTD, vars beslut är bindande och slutgiltigt i alla frågor som rör denna tävling;

(iI) Genom att delta i tävlingen och använda hashtaggen ‘#winmaybeauty’ ger deltagaren MayBeauty LTD sitt samtycke till att spara och använda innehållet som har delats av deltagaren;

(iii) Härmed, ger deltagaren MayBeauty LTD en royalty-free, evig, oåterkallelig, världsomspännande licens för att redigera och använda innehållet i sin helhet, inklusive (bilder / videor / bildtexter / recensioner) som skapats som en del av denna tävling för alla marknadsförings- och reklamändamål, inklusive men är inte begränsat till: Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn, TikTok, E-mail Marknadsföring och lokala MayBeauty LTD hemsidor samt i andra digitala medier och tryckta medier;

 

6. Generella Villkor

MayBeauty Sverige förbehåller sig rätten, utan ansvar, att ändra villkoren i de officiella reglerna när som helst, inklusive rättigheter eller skyldigheter för tävlande och sponsorn. MayBeauty Sverige kommer att publicera villkoren i de ändrade officiella reglerna på tävlingswebbplatsen (‘‘Korrigeringsmeddelande’’). Enligt lag kommer alla ändringar att träda i kraft när MayBeauty Sverige publicerar de ändrade officiella reglerna.

 

7. Privacy

MayBeauty LTD och därmed MayBeauty Sverige  följer reglerna i enlighet med GDPR. Tävlande samtycker till att MayBeauty LTD kan samla in personlig information såsom namn och e-postadress från deltagaren när han eller hon deltar i tävlingen. Genom att delta i denna tävling samtycker tävlande till lagring av sina personliga uppgifter. Vid beställning kommer tävlande att bli ombedd att ange personliga uppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Tävlande kan begära att informationen vi har om ska tas bort. Deltagaren kan läsa hela vår integritetspolicy genom att klicka här.

 

8. Kontakta Oss

Besök tävlingswebbplatsen för ytterligare tävlingsinformation och uppdateringar. Om du behöver ytterligare information om villkoren för denna tävling, vänligen kontakta oss på:  support@maybeauty.se

 

Up