kr
0

Integritetspolicy

MayBeauty LTD följer EU’s “General Data Protection Regulation” (GDPR).
 

MayBeauty’s generella principer

 • Vi säljer inte dina uppgifter till någon.
 • Vi tar inte mer information än vad som behövs för att bearbeta betalning och leverera produkter.
 • Vi tar säkerhetsåtgärder för att skydda din information.
 • Vi gör det så enkelt som möjligt att förstå hur vi använder din information.
 • Det är lätt att ta bort dig själv från vår databas.

Vad är personlig information?

All data som kan användas för att identifiera en person, till exempel:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Kreditkortsinformation

Vilken data samlar vi in / bearbetar?

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Orderdetaljer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Kreditkortsinformation
 • Kreditinformation
 • Kundservice meddelanden
 • Webbsida beteende

Därför samlar vi in ​​personuppgifter

Det finns 6 huvudorsaker till att vi samlar in personuppgifter:

 • Behandla betalningar.
 • Leverera ordrar.
 • Analysera användarbeteendet på vår hemsida.
 • Visa marknadsföringsmaterial på tredje parts källor, till exempel Facebook.
 • Skicka e-post och / eller SMS marknadsföringsmeddelanden.
 • Följa bokföringslagar.

 

Kontrollör av dina personuppgifter

Det Maltesiska företaget, MayBeauty LTD, är kontrollör av dina personuppgifter och är ansvarig enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

MayBeauty LTD
Abacus Business Centre, Level 1,
Dun Karm Street, B’Kara Bypass,
BIRKIRKARA BKR9037, MALTA

Organisationsnummer: C 79066

Datalagring

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den kan överföras till och bearbetas i ett land utanför EES via tredje parts tjänster, till exempel kreditkortsleverantörer. En sådan överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med GDPR och lokala lagar.

Tillgång till data

Dessa kan ha tillgång till dina uppgifter:

 • Anställda av MayBeauty LTD.
 • Betalningsleverantörer och liknande tredje parter.
 • Regeringstjänstemän.

Data som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig våra tjänster. Du hittar kategorier av tredje part under varje enskild process nedan.

Rättslig grund för bearbetning

Samtycke: 
När du gör ett köp med MayBeauty, godkänner du våra användarvillkor och integritetspolicy.

Legitima intressen:
När du besöker vår hemsida använder vi cookies för olika ändamål. Vänligen se cookie policy för mer info.

Lag krav:
I vissa fall har MayBeauty ett lagligt krav att behålla dina uppgifter, till exempel orderdata för bokföring.

Dina rättigheter

Rätt till åtkomst:
Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi håller på dig när som helst. Kontakta vår kundsupport och vi kommer att förse dig med dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om du tror att de uppgifter vi har om dig är felaktiga, till exempel adressdata.

Rätt till kopia:
När MayBeauty behandlar / samlar in dina personuppgifter har du laglig rätt att få en kopia av de uppgifter vi har om dig.

Rätt att radera:
Du har rätt att radera eventuella personuppgifter som behandlas av MayBeauty när som helst, förutom om:

 • Du har en order med oss ​​som ännu inte levererats.
 • Du har ett pågående kundsupport-ärende. 
 • Vid bokföringsändamål, om du har gjort ett köp med oss och har en skuld till MayBeauty. 
 • Du har en skuld till MayBeauty.

Din rätt att invända mot bearbetning baserat på berättigat intresse:

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på MayBeautys berättigade intresse. Vi kommer inte fortsätta att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa legitima skäl för processen som strider mot ditt intresse och rättigheter eller på grund av juridiska påståenden.

E-post marknadsföring:

Vi skickar endast ut marknadsförings-emails till kunder som accepterar att motta nyhetsbrev eller har anmält sig till vår hemsida. Om du inte längre vill motta e-postmeddelanden klickar du på länken “avsluta min prenumeration” längst ner i något av marknadsförings-mailen. 

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att MayBeauty begränsar processen med dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du invänder mot en bearbetnings baserad MayBeauty berättigad intresse, ska MayBeauty begränsa all behandling av sådana uppgifter i väntan på verifieringen av det berättigade intresset.
 • Om du har anspråk på att dina personuppgifter är felaktiga, måste MayBeauty begränsa all behandling av sådana uppgifter i avvaktan på en verifieringen där noggrannheten i personuppgifterna utreds. 
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen av dina personuppgifter.
 • Om MayBeauty inte längre behandlar personuppgifterna, men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.

Vi har dedikerad kundtjänstpersonal som hanterar dina frågor i samband med integritetsrättigheter. Du kan nå dem på dataprotection@maybeauty.com

Dataskyddsansvarig:

Vi har utsett en dataskyddspersonal för att se till att vi kontinuerligt behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och juridiskt sätt. Du kan kontakta vår dataskyddspersonal på dataprotection@maybeauty.com

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att MayBeauty behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att väcka ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vår sekretesspolicy:

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy. Du kan alltid hitta vår senaste integritetspolicy på vår hemsida.

Cookies

We använder oss av cookies. Vänligen läs vår cookie policy här

Up